Språktrappa Sandnes

Velkommen til Språktrappa

Språktrappa er et pedagogisk planleggingsverktøy  for å sikre systematisk språk- og begrepslæring i barnehage og skole.

Modellen er utarbeidet av Åssiden barnehage og Åssiden skole, Drammen, som et ledd i et statlig prosjekt for barnehager og skoler med mer enn 25% tospråklighet.